CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

 • 1. Tại sao nhấn định vị trên ứng dụng iOS nhưng lại không thấy vị trí hiện tại của mình?

  Ở lần đầu chạy và nhấn định vị, ứng dụng sẽ mở hộp thoại xin quyền truy cập vị trí, người dùng cần chọn cho phép để iOS cấp quyền sử dụng tính năng này. Trong trường hợp quên cho phép ở lần đầu hoặc iDevice bật chế độ Restrictions, người dùng cần chỉnh tay như sau:
  Vào Settings (Cài đặt) > chọn Privacy (Quyền riêng tư) > chọn Location Services (Dịch vụ định vị) > Chọn TTQH HCM để kích hoạt chế độ Dịch vụ định vị.

 • 2. Tại sao gõ số tờ - số thửa trong sổ đỏ mà ứng dụng không tìm ra được khu đất?

  Dữ liệu số tờ - số thửa của ứng dụng dựa trên dữ liệu địa chính năm 2003-2005 của Sở Tài nguyên - Môi trường. Cho đến nay vẫn chưa có dữ liệu chỉnh lý cập nhật dữ liệu địa chính. Việc người dùng không tìm kiếm được khu đất ứng với số tờ - số thửa trên sổ đỏ hoặc bản đồ hiện trạng vị trí của mình có thể do một trong hai nguyên nhân sau:

  • Thửa đất được chia tách sau khi có dữ liệu địa chính năm 2003-2005.
  • Sổ đỏ hoặc bản đồ địa chính được cấp trước khi có bản đồ địa chính năm 2003 - 2005 và dùng bản đồ địa chính cũ.

 • 3. Nếu chỉ có sổ đỏ mà không có bản đồ hiện trạng vị trí, thì làm sao xác định được các khu đất chưa được cập nhật số tờ - số thửa?

  Mỗi sổ đỏ đều được lập kèm theo bản đồ hiện trạng vị trí và cung cấp cho chủ sở hữu khu đất. Nếu bản đồ hiện trạng vị trí bị thất lạc, người dân có thể yêu cầu phòng Tài nguyên và Môi trường quận cung cấp trích lục lại.

 • 4. Trong ứng dụng điện thoại không có bảng chú giải chức năng sử dụng đất, làm sao để người dùng biết được chức năng sử dụng đất của từng màu là gì?

  Trong ứng dụng điện thoại, bảng chủ giải chức năng được ẩn đi để tối ưu hoá không gian thể hiện bản đồ. Người dùng có thể bấm trực tiếp vào thửa đất hoặc tìm kiếm thông qua số tờ - số thửa hoặc toạ độ, ứng dụng sẽ tự động cung cấp thông tin quy hoạch của khu đất.

 • 5. Thông tin quy hoạch trên ứng dụng quy hoạch có tính pháp lý không?

  Thông tin do ứng dụng cung cấp trên bản đồ giấy có tính pháp lý, thông tin trên bản đồ số có tính tham khảo. Nếu có sự khác biệt giữa bản đồ giấy và bản đồ số thì thông tin trên bản đồ giấy là thông tin cuối cùng.

 • 6. Thông tin quy hoạch trên ứng dụng có được cập nhật thường xuyên không?

  Dữ liệu quy hoạch trên ứng dụng được cập nhật ngay khi có sự điều chỉnh theo quy định, vì vậy thông tin trên ứng dụng là thông tin được cập nhật mới nhất.

 • 7. Vì sao trên ứng dụng điện thoại không thấy mục “Chú giải"?

  Do diện tích màn hình của điện thoại thông minh tương đối nhỏ, để tối ưu hoá không gian thể hiện cho giao diện người dùng, nhà phát triển không đưa chức năng “chú giải" và ứng dụng trên điện thoại thông minh. Người dùng có thể chọn trực tiếp thửa đất hoặc thông qua chức năng tìm kiếm để truy xuất thông tin quy hoạch của từng thửa đất.

Xem thêm