Nộp hồ sơ trực tuyến

Cá nhân hoặc tổ chức chọn loại hồ sơ phù hợp bên dưới.

# Loại hồ sơ Mục đích Thời gian thụ lý  
1 Xác nhận quy hoạch Cung cấp quy hoạch được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt 11 ngày làm việc
Lưu ý: căn cứ Khoản 15, Điều 29 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20/11/2018, do đó kể từ ngày 01/01/2019 không thực hiện cung cấp Chứng chỉ quy hoạch
Lưu ý: Thời gian giải quyết hồ sơ là 15 ngày (tương đương 11 ngày làm việc) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ - căn cứ Quyết định số 3353/QD-UBND ngày 17/9/2021 của UBND thành phố về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của UBND thành phố Thủ Đức và quận, huyện

Cá nhân hoặc tổ chức vui nhập lòng chính xác thông tin của mình. Đối với các thông tin Tỉnh/TP, Quận/Huyện, Phường/Xã/Thị trấn, Số nhà hãy nhập theo địa chỉ thường trú.

- Cá nhân hoặc tổ chức vui lòng nhập đầy đủ thông tin bên dưới. Lưu ý đối với những trường có dấu (*) bắt buộc phải nhập.
- Số tờ, số thửa vui lòng nhập theo tài liệu năm 2004 - 2005.

Thành phố Hồ Chí Minh
Quận 12

- Các giấy tờ cơ quan giải quyết yêu cầu cá nhân hoặc tổ chức phải nộp cho thủ tục này.
- Vui lòng nhấn vào dấu cộng bên dưới để bắt đầu đính kèm ảnh chụp của các văn bản yêu cầu tương ứng.
- Vui lòng nộp tài liệu năm 2005
- Lưu ý hình ảnh phải rõ nét.

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Sổ đỏ, sổ hồng)
Sổ đỏ
Sổ đỏ
Sổ đỏ
Sổ đỏ
Sổ đỏ
Sổ đỏ
Bản đồ hiện trạng vị trí *

Lưu ý: Bản đồ hiện trạng vị trí vui lòng chụp rõ phần tọa độ của khu đất.

Sổ đỏ
Sổ đỏ
Sổ đỏ
Sổ đỏ
Sổ đỏ
Sổ đỏ
Tọa độ góc ranh
Vay ngân hàng
Mua bán nhà đất
Cấp, điều chỉnh sổ đỏ
Khác

Các giấy tờ cơ quan giải quyết yêu cầu cá nhân hoặc tổ chức phải nộp cho thủ tục này. Vui lòng nhấn vào dấu cộng bên dưới để bắt đầu đính kèm ảnh chụp của các văn bản yêu cầu tương ứng. Lưu ý hình ảnh phải rõ nét.

Hình thức nhận kết quả

Cá nhân hoặc tổ chức chọn nơi nhận hồ sơ khi đã giải quyết xong. Đối với trường hợp "Gửi hồ sơ đến địa chỉ của tôi" thì kết quả hồ sơ sẽ được gửi đến địa chỉ ở phần Thông Tin Người Nộp thông qua bưu điện, các chi phí phụ thuộc vào đường bưu điện, và người yêu cầu chịu mọi phi phí này.
Lưu ý: Gửi qua bưu điện chỉ áp dụng trong khu vực Tp.Hồ Chí Minh

Xác thực