Tra cứu hồ sơ

Nhập mã hồ sơ

Nhập mã hồ sơ mà bạn nhận được từ hệ thống sau khi đăng ký hồ sơ thành công.

Các tình trạng của hồ sơ

  • Tình trạng 1: Hồ sơ đã được nhận. Đang chờ được phân công thụ lý.
  • Tình trạng 2: Hồ sơ đang được chuyên viên thụ lý.
  • Tình trạng 3: Hồ sơ đang được lãnh đạo phòng kiểm tra kết quả.
  • Tình trạng 4: Hồ sơ đã hoàn tất và đang chờ phát hành.
  • {Ông (bà) vui lòng liên hệ Tổ Tiếp nhận và Trả kết quả - trụ sở Ủy ban nhân dân Quận 12 để nhận Xác nhận quy hoạch hoặc nhận kết quả thông qua đường bưu điện tại khu vực TP.HCM đối với trường hợp chọn nhận kết quả thông qua đường bưu điện}
  • Tình trạng 5: Hồ sơ đã được phát hành.
  • (Lưu ý: Chỉ thông báo tình trạng này khi hồ sơ Xác nhận quy hoạch đã được cá nhân, tổ chức nhận kết quả)
Mã hồ sơ Người nộp Thông tin khu đất Loại hồ sơ Tình trạng hồ sơ

Không có kết quả tìm kiếm